Apocalypse Pompeii ลาวานรกถล่มปอมเปอี
Apocalypse Pompeii ลาวานรกถล่มปอมเปอี

Apocalypse Pompeii ลาวานรกถล่มปอมเปอี

เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อสมัยก่อนนายทหารหน่วยรบเฉพาะกิจผู้หนึ่งได้เดิน ทางท่องเที่ยวปอมเปอี เมียกับบุตรสาวของเขาจะต้องติดอยู่ในนั้นเมื่อภูเขาไฟวิสุเวียสได้มีการเกิดระเบิด อย่างหนัก ในขณะที่ครอบครัวของเขาดิ้นรนฝ่าฟันเพื่อหาทางรอดตายจากความร้อนรวมทั้งลาวา เขาได้อ้อนวอนจากอดีตกาลเพื่อนฝูงร่วมรบร่วมกัน ในภารกิจช่วยเหลือเมือง

Genre: Action บู๊

Actor:

Director:

Writer:

Country:

Release: 2019-07-12

Duration:

Quality: 4K

Rating: 0

Rating(1)


#Apocalypse Pompeii ลาวานรกถล่มปอมเปอี
Leave a comment