Pacific Rim 2 : Uprising ปฏิวัติพลิกโลก

Pacific Rim 2 : Uprising ปฏิวัติพลิกโลก


HD |   แอคชั่น

Pacific Rim 2 Uprising ปฏิวัติพลิกโลก เจค เพนท์คอสต์ หนุ่มหัวแข็ง ผู้เคยเป็นผู้บังคับเยเกอร์อนาคตไกล แต่หลังจากที่พ่อของเขาพลีชีพเพื่อช่วยมนุษชาติไว้ เขาก็เลิกยุ่งเกี่ยวกับเยเกอร์
จนกระทั่ง มีภัยครั้งใหม่เกิดขึ้น ทำให้เขาไม่มีทางเลือก จึงต้องกลับมาขับเยเกอร์อีกครั้งเพื่อปกป้องมวลมนุษย์ชาติ
Top