Batman vs Robin (2015) แบทแมน ปะทะ โรบิน

Batman vs Robin (2015) แบทแมน ปะทะ โรบิน


HD |   อนิเมชั่น

Batman vs Robin แดเมียน เวนย์ ถูกแบทแมน สอนให้รู้จักกับการเอาชนะ อาชญกร ด้วยแยกให้ออกระหว่าง ความแค้น และ ความเป็นธรรม ทำให้เกิด ปัญหา
ความไม่เข้าใจกันของพ่อลูกบวกกับศัตรูที่เป็นผู้เคยกุมอำนาจของเมืองก็อตเธมอย่าง”สภาฮูก”ที่วางแผนจะยึด อำนาจ และปกครองเมืองก็อตเธมอีกครั้ง
Top