ฉลาดเกมส์โกง Bad Genius

ฉลาดเกมส์โกง Bad Genius


HD |   หนังไทย

ฉลาดเกมส์โกง เป็นภาพยนตร์ไทย แนวจารกรรม-ระทึกขวัญ ว่าด้วยเรื่องราวของนักเรียนชั้นมัธยมปลายกลุ่มหนึ่งที่คิดหารายได้จากการโกงข้อสอบระดับนานาชาติ โดยอ้างอิงเหตุการณ์โกงข้อสอบ การทดสอบการใช้เหตุผลเอสเอที ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนเป็นเหตุการณ์และเค้าโครงเรื่องต้นแบบ
Top